+48 505-706-308

ul. Tadeusza Garleja 3, 09-400 Płock

salonmedyczny@wp.pl

Jak uzyskać zlecenie na zakupu sprzętu w ramach NFZ

Jak uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia do zakupu sprzętu ortopedycznego?

Refundacja NFZ sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego przysługuje każdemu, kto jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS – czytamy na stronie Narodowego Funduszu. Pytanie tylko jak takie dofinansowanie uzyskać?

Są tylko dwa kroki by otrzymać dofinansowanie i zaopatrzyć się w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

KROK 1  

Należy udać się do lekarza specjalisty po zlecenie (wniosek) na powyższe zaopatrzenie. Zlecenie na wyroby medyczne może również wystawić pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub inna osoba uprawniona. Trzeba jednak pamiętać, że lekarz pierwszego kontaktu i osoby upoważnione mogą wystawić zlecenie tylko na niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

KROK 2

Zrealizuj zlecenie w wybranym sklepie medycznym albo aptece lub staraj się o zwiększenie środków na zalecony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy poprzez dofinansowanie z PCPR lub MOPS.

Uprawnienia pacjenta do danego wyrobu medycznego mogą być potwierdzone w systemie elektronicznym przez lekarza lub inną osobę uprawnioną, która zlecenie wystawia (w przychodni, w szpitalu). Dzięki temu pacjent od razu może udać z potwierdzonym zleceniem do sklepu lub apteki, bez konieczności wizyty w NFZ.

Jeszcze kilka ważnych spraw:

  • podczas dokonywania zakupów nie obowiązuje rejonizacja, to pacjent decyduje, gdzie zrobi zakupy;
  • zlecenie ważne jest 12 miesięcy z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego;
  • zlecenie comiesięczne może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione;
  • jeśli zlecenie podzielone jest  na części, to każdą część należy zrealizować w punkcie, w którym zostało zostawione zlecenie, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły;
  • jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji;
  • odbiór wyrobu medycznego potwierdza pacjent lub w jego imieniu inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia lub zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia pacjenta, który to stan uniemożliwia wystawienie przez niego upoważnienia.

Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny.

Pisemne upoważnienie do odbioru wyrobu medycznego, z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie powinno zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby upoważnionej; rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; adres zamieszkania
  • nazwę odbieranego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego
  • datę wystawienia upoważnienia i czytelny podpis świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego

Wypożycz sprzęt