+48 505-706-308

ul. Tadeusza Garleja 3, 09-400 Płock

salonmedyczny@wp.pl

Zasady bezpieczeństwa w sklepie medycznym

Zasady bezpieczeństwa w sklepie medycznym

Drodzy Klienci –  w Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnym „Oaza” na pierwszym miejscu zawsze stawiamy bezpieczeństwo naszych Klientów. Zależy nam na ochronie Państwa zdrowia podczas dokonywania zakupów sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, zwłaszcza w dobie panującej pandemii Covid-19. W naszych sklepach znajdziecie specjalne zalecenia i instrukcje – prosimy o ich przestrzeganie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Pracownikom jak również Klientom  naszego Centrum, prosimy o rozwagę i zachowanie szczególnych środków ostrożności, a w szczególności:

 • stosowanie się do obowiązku zakrywania maseczką ust i nosa,
 • zachowanie bezpiecznej odległości (1,5- 2 metry) od innych osób,
 • dokonywanie w miarę możliwości płatności bezgotówkowych,
 • dobieranie i mierzenie sprzętu rehabilitacyjnego przy użyciu jednorazowych rękawiczek dostępnych w sklepie,
 • unikanie uścisków dłoni i innych form powitań w formie bezpośredniego kontaktu fizycznego,
 • nie dotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, podczas pobytu w sklepie,
 • mycie i dezynfekcja dłoni przed i po zakupach,
 • przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania (podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, umyć ręce przy pomocy mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu,
 • pozostanie w domu w przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów świadczących o możliwości zachorowania, przeziębienia,
 • w miarę możliwości – załatwienie formalności związanych z zakupem bądź wypożyczeniem sprzętu drogą mailową lub telefoniczną.

W Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnym „Oaza” mamy świadomość jak ważne jest bezpieczeństwo podczas zakupów w sklepie medycznym, dlatego wprowadzamy zasady mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i stosujemy się do  restrykcyjnych norm sanitarno – epidemiologicznych:

 • przed otwarciem Centrum „Oaza” dokładnie sprzątamy pomieszczenia i dezynfekujemy te elementy i przedmioty, które mogą być dotykane rękoma, tj. klamki, stoliki, blaty, krzesła,
 • codziennie sprawdzamy czy w sklepie dostępny jest zapas płynu do dezynfekcji rąk (dostępny przy wejściu do sklepu) i uzupełniamy go na bieżąco,
 • dbamy o dezynfekcję wszystkich sprzętów i elementów, z którymi kontakt ma Klient,
 • dezynfekujemy stanowisko kasowe po każdym Kliencie,
 • kilkakrotnie w ciągu dnia dezynfekujemy toalety, z których korzystają nasi Klienci,
 • dbamy, aby rękawiczki były zawsze dostępne dla naszych Klientów (dostępne przy wejściu do sklepu), zachęcamy Klientów do zakładania ich w celu zrobienia bezpiecznych zakupów,
 • pracownicy sklepu medycznego wyposażeni są w maseczki i rękawiczki ochronne i zobowiązani do ich używania,
 • aby chronić wszystkich klientów w kontekście koronawirusa przygotowaliśmy komunikację informacyjną zgodną z zaleceniami GIS-u instrukcje bezpieczeństwa dla Klientów, tj. jak skutecznie myć i dezynfekować ręce, jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice, jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę,
 • w sklepie medycznym Centrum „Oaza” umożliwiliśmy zakup jednorazowych maseczek i rękawiczek oraz płyny i żele przeznaczone do dezynfekcji rak i powierzchni,

Monitorujemy rozwój sytuacji, aby w razie potrzeby wdrożyć konieczne, dodatkowe działania prewencyjne. Dbajmy o siebie wzajemnie!

 

Wypożycz sprzęt